Ochrana osobních údajů e-shopu www.huiontablet.cz

 

  1. Provozovatel internetových stránek a majitel internetového obchodu Eva Urbánková, IČ 04463005 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 

  1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let  od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 

  1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu  – odhlásit.

 

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem internetových stránek www.huiontablet.cz tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé: 
    1. Poskytovatelem služby expresní přeprava zásilek, provozované společností Toptrans

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

  1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@huiontablet.cz

 

  1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.huiontablet.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: